Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Klanten (en evt. hun verwanten) van de Belastingtoko, de Paperassentoko en het Klusburo wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de verleende diensten. Het bedrijfsleven wordt benaderd om in het kader van sociale betrokkenheid een donatie te doen aan de stichting. Voor bijzondere (grote) uitgaven worden fondsen voor dit doel benaderd.

De penningmeester van de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden.  Het bestuur controleert jaarlijks de inkomsten en bestedingen van de gelden. Vervolgens wordt de actuele jaarrekening op de website gepubliceerd.

Een deel van deze gelden wordt besteed aan het onderhoud van het kantoor Hoge der A 26 Groningen. Het overige is bedoeld als aanvullende financiering voor de Stichting Nieuw Nabuurschap. Door de toenemende bezuinigingen door de gemeentelijke overheid op de WMO uitgaven zal de Stichting Nieuw nabuurschap steeds meer afhankelijk worden van alternatieve geldstromen.

Financiële gegevens

De jaarcijfers van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn te lezen in de Jaarrekening 2023. En voor de kosten van onderhoud van het pand Hoge der A 26, het onderhoudsplan.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is te lezen in het jaarverslag 2023.

Beloningsbeleid

Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.