Nieuw Nabuurschap is meedoen

Nieuw Nabuurschap zorgt, mede door de inzet van vrijwilligers, dat mensen met langdurige psychiatrische problematiek kunnen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben namelijk vaak een blijvende afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen dat zij van de voordelen van zinvol werk kunnen genieten. Het werk biedt onze, veelal hoogopgeleide, deelnemers de mogelijkheid om te ervaren wat men wél kan en ook wat men voor een ander kan betekenen.

Kernwaarden Stichting Nieuw Nabuurschap

Het uitvoeren van zinvol werk en het functioneren in een collegiaal sociaal netwerk, leidt tot maatschappelijke integratie en een hogere kwaliteit van leven. Een enkeling stroomt door naar regulier werk.

We maken er werk van

We bieden zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding in een zo gunstig mogelijk werkklimaat: geen werkdruk en werken in een rustige en prikkelarme omgeving. Om dit mogelijk te maken hebben we een groep van bevlogen vrijwilligers. Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Nieuw Nabuurschap.

Voor wie is de belastingtoko en paperassentoko bedoeld?

Met een aanbod van administratieve diensten en klushulp voor in en om het huis, richten we ons op mensen die moeite hebben zich staande te houden in de maatschappij. Het op orde zijn van hun financiële situatie werkt armoede-preventief en zo stimulerend voor het gevoel van zelfwaardering en -redzaamheid. Zo kan iedereen – werknemer, opdrachtgever of klant – meedoen in de maatschappij.

Onderschrijf(t) jij of jouw bedrijf onze missie?

Nieuw Nabuurschap is meedoen. Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Als je ons steunt, kunnen wij voor meer werk zorgen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over de stichting of sociale missie? We staan je graag telefonisch of per mail te woord.

Lammert FlorisStichting Nieuw Nabuurschap

Dank aan onze gesprekspartners en donateurs!