Over Nieuw Nabuurschap

Algemene info

Bestuur:
M. F. Stollenga (voorzitter)
H. C. Post (secretaris)
H. ter Veen (penningmeester)
A. Aaldering
R. Sijm
L. Nugter

Management:
​W. Schuiten, directeur
​C. Barkelau, coördinator Paperassentoko
I. Kolenbrander, coördinator Bewind
P. Jonker, coördinator Bedrijfsadministraties en
Belastingzaken
M. Willekes, Budgetcoach

Fiscaal nummer: 871 6200 59
KvK: 0209 7440

Beloningsbeleid

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Giften

Giften en donaties zijn van harte welkom bij de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap: IBAN: NL03ABNA0594877547 te Groningen.
Dankzij de ANBI-verklaringen van beide stichtingen zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Kwaliteit

HKZ-gecertificeerd

Nieuw Nabuurschap heeft een professioneel administratiekantoor met een certificaat Harmonisatie van Kwaliteit in de Zorgsector voor kleine organisaties.

Aangesloten bij Horus, AFM en FTI

Nieuw Nabuurschap is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders (Horus). Ook zijn wij via stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten.

Convenant SUN

Nieuw Nabuurschap heeft een convenant gesloten met de Stichting Urgente Noden. Deze stichting verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op wettelijke voorzieningen.

Financiële
verantwoording

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Gemaakte ontkosten worden wel vergoed. Jaarrekeningen maken we bekend op de website. Dit is een vereiste, omdat Nieuw Nabuurschap een stichting met ANBI-status is.

Stichting Nieuw Nabuurschap wordt gefinancierd door:

  • PGB-gelden van deelnemers aan de dagbesteding
  • WMO-gelden
  • Giften en donaties

Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Klanten (en evt. hun verwanten) van de Belastingtoko, de Paperassentoko en het Klusburo wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de verleende diensten. Het bedrijfsleven wordt benaderd om in het kader van sociale betrokkenheid een donatie te doen aan de stichting. Voor bijzondere (grote) uitgaven worden fondsen voor dit doel benaderd.

De penningmeester van de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden.  Het bestuur controleert jaarlijks de inkomsten en bestedingen van de gelden. Vervolgens wordt de actuele jaarrekening op de website gepubliceerd.

Een deel van deze gelden wordt besteed aan het onderhoud van het kantoor Hoge der A 26 Groningen. Het overige is bedoeld als aanvullende financiering voor de Stichting Nieuw Nabuurschap. Door de toenemende bezuinigingen door de gemeentelijke overheid op de WMO uitgaven zal de Stichting Nieuw nabuurschap steeds meer afhankelijk worden van alternatieve geldstromen.

U kunt ons werk steunen met een donatie op bankrekening:

NL 03 ABNA 0594877547
t.n.v. de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap  (ANBI)

Adres van de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap:
Hoge der A 26,
9712AE Groningen
Tel.: 050 3172625
Email: info@nieuwnabuurschap.nl

Bestuur:
L. Floris (voorzitter/penningmeester)
C.M. Schnater (secretaris)
P. Nugter
P.M. Schollema

 

Fiscaal nummer: 8216 44 713
KvK: 011 688 70

Financiële gegevens

De jaarcijfers van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn te lezen in de Jaarrekening 2021. En voor de kosten van onderhoud van het pand Hoge der A 26, het onderhoudsplan.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is te lezen in het jaarverslag 2021.

Beloningsbeleid

Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Geschiedenis

Stichting Nieuw Nabuurschap is in 2007 opgericht door een aantal mensen met een familielid met langdurige psychiatrische problematiek. De stichting wil deze psychisch kwetsbare mensen een kans geven volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Alle diensten die Nieuw Nabuurschap biedt zijn ontstaan vanuit de wens werkgelegenheid te creëren.

In 2016 kocht een betrokken familie het pand aan de Hooge der A 26 aan en na een verbouwing kon de stichting het statige pand uit 1860 huren. Met hulp van fondsen (CSA, Geert van Mesdagfonds, Jbs & hsk-fonds, KANS-fonds, Oranjefonds en VSB-fonds) werd het pand ingericht en geschikt gemaakt voor de dagbesteding van ruim 40 deelnemers. 

Op 29 mei 2016 is het pand officieel geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma en wethouder Ton Schroor. Op dezelfde dag zijn de initiatiefnemers van deze stichting geridderd in de Orde van Oranje Nassau.