Persoonlijke administratie

Wat doen we?

  • Aanvragen van bijzondere bijstand

  • Voorbereiden van een schuldsanering

  • Aanvragen van een Wajong-uitkering

  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voor wie?
Persoonlijke financiële administratie kan voor cliënten van GGZ-instellingen een enorme opgave zijn. Nieuw Nabuurschap kan deze mensen helpen hun persoonlijke financiële administratie op orde te krijgen en te houden door het budget te beheren, uiteraard met de bijbehorende postzaken.

Wat kost het?
Afhankelijk van de hoeveelheid werk en de frequentie, spreken we een prijs af. Vaak kan dit vanuit wettelijke gelden worden gefinancierd.

Door de hulp van Stichting Nieuw Nabuurschap is mijn administratie weer overzichtelijk.

RonaldKlant Persoonlijke administratie

Interesse?

Kunnen we je helpen met je financiële administratie en val je onder de voorwaarden? We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Dit doen we ook:

Budgetbeheer, bewindvoering
en schuldsanering

Informatie verstrekken over erfrecht, curatele en bewindvoering, beschermingsbewind voeren.

Belastingconsulent &
Toeslagenservicepunt

Belastingformulieren, belastingaangiften, huurtoeslag, zorgtoeslag.

Bedrijfsboekhouding
voor kleine sociale
ondernemingen

Belastingaangifte, BTW-aangifte, boekhouding, facturatie, bezwaarschriften, herziening belastingaanslag.

Het Klusburo

Opknappen van woningen, leeghalen van woningen, schoonmaak van woningen, snoeiwerk of compleet tuinonderhoud, verhuizen.

Samen maken we dagbesteding zinvol. Help je mee?