Afgelopen week is een delegatie van 22 Social Workers en een afvaardiging van het ministerie uit Tsjechië op bezoek geweest bij Stichting Nieuw Nabuurschap. Dit bezoek was in het kader van het European Anti Poverty Network (EAPN) De professionals waren erg geïnteresseerd in de formule die Stichting Nieuw Nabuurschap hanteert. Met name de methodiek van de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid met hun financiën en papierwerk sprak hen erg aan.

Dat deze ondersteuning bovendien wordt vormgegeven door lotgenoten maakte alleen maar nieuwsgieriger. Ondanks de taalbarrière, ontstond er een levende discussie en werd er in een goede sfeer kennis uitgewisseld. Ook de opzet en stand van zaken van het lopende wetenschappelijk FINFIT-onderzoek van diverse universiteiten naar de financiële zelfredzaamheid van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, vond gretig aftrek.

Stichting Nieuw Nabuurschap is als partij actief betrokken bij dit onderzoek. Mogelijk heeft dit nog een vervolg!