In het Zorg en Welzijn Magazine en op de daarbij behorende website is een interview opgenomen met het initiatiefnemers echtpaar Floris van de Stichting Nieuw Nabuurschap. Lees hier het interview.