Jaarlijks looft de vereniging Ypsilon, de vereniging voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid de Ria van der Heijdenprijs uit. De prijs worden toegekend aan een persoon, organisatie of instelling, die iets bijzonders gepresteerd heeft dat direct of indirect ten goede komt aan de ernstig psychotische patiënt.

De vereniging motiveerde de prijs als volgt: Bij de Stichting Nieuw Nabuurschap leveren (veelal hoogopgeleide) mensen met een kwetsbaarheid voor psychose administratieve en financiële diensten aan cliënten met een uitkering die in zorg zijn bij de ggz. Zinvolle dagbesteding en nuttig werk door en voor cliënten bij de Belastingtoko en de Paperassentoko van deze stichting.

In december 2019 ontving de Stichting Nieuw Nabuurschap in Utrecht hiervoor de aanmoedingsprijs (á  € 750,00).